Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela

PEDAGOG SZKOLNY

SECCIóN BILINGüE

BIBILIOTEKA

Lp.

Rodzaj spotkania z rodzicami

Termin

Forma spotkania z rodzicami

1.

Zapoznanie z planem pracy szkoły, wybór do Oddziałowej Rady oraz przedstawiciela do Rady Rodziców, zapoznanie z obowiązującymi dokumentami szkoły.

4 września

godz. 17.00

 

 

Rada Rodziców, godz. 18.00

Zebranie ogólne

dla wszystkich rodziców.

2.

Informacja o wynikach diagnoz w klasach pierwszych i badaniach potencjałów edukacyjnych. Informacje Rady Rodziców.

23 października,

godz. 17.30

Rada Rodziców, godz. 17.00

 

Zebranie ogólne

dla wszystkich rodziców.

 

Konsultacje nauczycielskie

 

Dyżur nauczycielski

17.30 – 19.00

3.

Informacja o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną.

 

20 listopada

godz. 17.30

 

 

Zebranie śródokresowe

 

Konsultacje nauczycielskie

 

Dyżur nauczycielski

17.30 – 19.00

4.

Zebranie rodziców podsumowujące wyniki nauczania w I semestrze.

 

8 stycznia,

godz. 17.30

 

Zebranie ogólne

dla wszystkich rodziców

 

Dyżur nauczycielski

17.30 – 19.00

5.

Zebranie śródokresowe dla rodziców uczniów klas trzecich

Pozostałe klasy konsultacje z nauczycielami.

 

 

25 marca,

godz. 17.30

 

 

godz. 17.30 – 19.00

 

 

Zebranie ogólne

dla wszystkich rodziców uczniów klas III

 

Dyżur nauczycielski

17.30 – 19.00

6.

Zebranie śródokresowe proponowane oceny roczne.

20 maja,

godz. 17.30

 

 

 

godz. 17.30-19.00

Zebranie ogólne

dla wszystkich rodziców.

.

 

Dyżur nauczycielski

godz. 17.30-19.00

 

ZŁOTA SZKOŁA 2020

ADDVANTAGE MEMBER

ZDJĘCIA

dsc_0777_edited.jpg

XIV LO